Хүний нөөцийн хэлтэс


Хүний нөөцийн бодлого

Компанид ажиллах хүний нөөц бүрдүүлэх, улмаар сонгон шалгаруулж ажилд авахдаа өөрийн компанийн байранд тухайн ажилд орохыг хүссэн иргэний мэдээллийг авч улмаар ярилцлага хийж шаардлагатай гэж үзвэл өөрсдийн дотоод журмын дагуу зохих шалгалтыг авдаг. Мөн үүнтэй адил байдлаар хүний нөөцийн бүртгэл мэдээллийн санг бий болгодог.
Манай компанид ажилд орох, өргөдөл гаргахад ямар нэгэн төлбөр, хураамж төлөхгүй болно.


Нээлттэй ажлын байр
Ажлын байр Зарлагдсан огноо Хаалтын огноо
ТӨСЛИЙН ХЯНАГЧ2023-03-062023-03-20
УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР2023-03-022023-03-20
HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER2023-02-152023-03-15